Věrnostní systém Schneider Electric

Společnost Schneider Electric je klientem SiteOne od roku 2001 a v roce 2006 přišla s požadavkem, který prověřil schopnosti našeho týmu na mnoha úrovních. Podstatou aplikace EPLUS je kontrola datových a informačních toků v rámci věrnostního systému pro zákazníky Schneider Electric. Základem projektu bylo navržení věrnostního systému a jeho implementace. Poskytl nám ale i příležitost ukázat, že dokážeme koordinovat komplexní výměnu informací mezi řadou zainteresovaných subjektů - v tomto případě dodavatelů informačních systémů jednotlivých velkoobchodů, které prodávají výrobky Schneider Electric. V historii SiteOne zaujímá projekt EPLUS přední místa v náročnosti i délce.

Věrnostní systém Schneider Electric
Vytisknout stránku Doporučit stránku Slovník pojmů

Jak projekt vypadá

Cíl projektu

Společnost Schneider Electric si přála mít na centrální úrovni přehled o tom, které z jejích produktů si kupují koncoví zákazníci. Vzhledem k tomu, že v době před projektem měla k dispozici pouze informace o tom, jaké zboží odebírají velkoobchody, rozhodla se pro zavedení věrnostního systému. Ten měl fungovat na první pohled běžným způsobem – koncovým zákazníkům, kteří mají věrnostní karty, se přidělují body za nákup produktů Schneider Electric a následně mohou zákazníci a zákaznice získat od firmy lákavé bonusové dárky, což je motivuje, aby při nákupech upřednostňovali výrobky Schneider Electric. Zároveň prostřednictvím věrnostních karet poskytují data o svých nákupech. Úkolem SiteOne a cílem projektu bylo zabezpečit chod věrnostního systému a zajistit, aby se požadovaná data o nákupech dostala tam, kam mají, tedy do centrály Schneider Electric.

Popis řešení

Rychle jsme vycítili, že půjde o velmi komplexní projekt. Základním problémem bylo, že i po předpokládané implementaci věrnostního systému zůstávala nutnost získávat data o nákupech koncových zákazníků od velkobchodů. Nevěřili jsme, že je možné přesvědčit každý jeden velkoobchod, aby nás pustil do svého informačního systému a nechal nás budovat datová propojení s centrálou. Navrhli jsme tedy, aby byli do implementace zapojeni dodavatelé informačních systémů jednotlivých velkoobchodů. Jsme přesvědčeni, že právě tohle byl zásadní moment, který umožnil projekt dotáhnout do konce bez zbytečných zdržení a průtahů. Schneider Electric se postaral o komunikaci s jednotlivými velkoobchody a náš tým následně koordinoval spolupráci jednotlivých dodavatelů informačních systémů a rozhodoval o systému toku dat. Vedle úrovně projektového řízení měl projekt samozřejmě i úroveň technologickou. Museli jsme se vypořádat s komplikovanými modely výpočtu bodů, jejichž přidělování se lišilo podle typu produktu i druhu zákazníka. Vytvořili jsme administrační rozhraní pro správu systému i administrační rozhraní pro velkoobchody a v neposlední řadě také to, co je z celého projektu nejvíce vidět – webovou prezentaci, přes kterou si koncoví zákazníci vybírají své bonusy.

Dodané služby

Spolupráci se společností SiteOne jsem zahájil v roce 2006, kdy jsem se dostal do vedení projektu věrnostního programu eplus. Projekt byl ve fázi příprav a bylo nutno dořešit spoustu detailů, abychom mohli akci spustit k 2.1.2007. Během příprav jsme neustále museli myslet na komfortnost systému pro účastníky věrnostního programu, ale i na jednoduchost systému pro partnerské velkoobchody, kde se realizují prodeje zboží Schneider Electric. V tomto klíčovém momentu určitě společnost SiteOne prokázala svoji profesionalitu a systém i dle odezvy dalších zúčastněných stran funguje dobře.

Janusz Brzyśko

Marketing Communication Manager, Schneider Electric

Podobné projekty

Zadejte e-mail příjemce:
Vzkaz:
8 + 1 =