Aplikace pro oceňování portfolií

V roce 2008 se společnost ATLANTIK, tehdy čtvrtý největší hráč na trhu obchodníků s cennými papíry, potýkala s nepřesnostmi při on-line oceňování portfolií svých klientů. Aplikace, kterou ATLANTIK používal, nezvládala zachytit všechna specifika finančních a investičních toků. SiteOne dostala za úkol aplikaci opravit, popřípadě přepsat. V průběhu projektu se do aplikace přidávalo ještě několik nových funkcí a bylo potřeba zajistit maximální spolehlivost, efektivitu a uživatelskou přívětivost.

Aplikace pro oceňování portfolií
Vytisknout stránku Doporučit stránku Slovník pojmů

Cíl projektu

Původní aplikace, která umožňovala klientům ATLANTIKU vést si svoje portfolio, měla nedostatky v oblasti výpočtů hodnot jednotlivých investic. Se zvyšující se flexibilitou a rychlostí finančních trhů se situace stávala neúnosnou a pracovníci zákaznické podpory pomalu nestíhali zodpovídat dotazy. ATLANTIK se na nás tedy obrátil s žádostí o úpravu či kompletní předělání aplikace Moje portfolio. V průběhu projektu se pak zadání ještě dále pozměňovalo.

Popis řešení

Hlavní výzvou projektu pro nás bylo odhalit zdroj všech nepřesností původní aplikace a opravit je. Ukázalo se, že nejvíce problémů působí nemožnost zachytit při oceňování portfolia odchylky v čase - změna přitom může během jediného dne dosahovat při větších finančních objemech i výše statisíců korun. Dodali jsme ATLANTIKU aplikaci, která se dokáže s podobnými odchylkami vyrovnat a je v porovnání s tou původní výrazně přesnější. Zohlednili jsme požadavky klienta, který v průběhu projektu přišel s přáním změnit metodu oceňování protfolia z aritmetického průměru na FIFO (First In First Out). Ve spolupráci s klientem jsme také do aplikace přidali možnost vést si různá portfolia v různých měnách. Příjemným vylepšením oproti původní aplikaci je přehledová tabulka doplněná o realizované a potenciální zisky a nově přidaná možnost rychlých nákupů a odkupů.

Dodané služby

Stovky klientů obchodují s podílovými fondy a mnoho z nich denodenně oceňuje možnost modelovat si své vlastní “co by bylo, kdyby”. Jednoduchá aplikace prodělala složitý vývoj a opravdovou zkouškou ohněm prošla na konci roku 2008, kdy se všechny fondy měnily při převodu ABN AMRO fondů na společnost Fortis Investments. Sáhnout si do historie neexistujících fondů a srovnávat ji s realitou dnes již neexistujících fondů je opravdová sci-fi. Ale Martin Stareček ji ovládá skvěle a drží desítky našich klientů nad vodou i v době, kdy majetky světových fondů míří k jihu, a klienti modelují o stošest, aby si zajistili co nejvýhodnější investiční myšlenky na aplikaci Moje portfolio.

Jan Dobiáš

Marketing Manager, ATLANTIK FT

Podobné projekty

Zadejte e-mail příjemce:
Vzkaz:
5 + 7 =