Slovník pojmů

Víme, že často a nejen na těchto stránkách se používají internetové výrazy a tak vám zde nabízíme pár vybraných pojmů a jejich vysvětlení.

Slovník pojmů
Vytisknout stránku Doporučit stránku

Slovník pojmů

www.wikipedia.cz

AJAX

(Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.

Apache

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, BSD, Microsoft Windows a další platformy. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek.

Banner

Je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.

Bounce rate

Udává procento návštěvníků webu, kteří web po vstupu ihned opustili. Prakticky to znamená, že návštěvník opustil web po shlédnutí první stránky a dál dovnitř webu nepokračoval. Bounce rate většinou indikuje, že daná stránka nezaujala k další akci.

Browser

Webový prohlížeč (též browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení WWW. Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější webové prohlížeče patří grafické (seřazeny podle počtu uživatelů) Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera a textové Links a Lynx.

Cache

Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit přístup k často používaným datům na „pomalých“ médiích jejich překopírováním na média rychlá. Příkladem „pomalého“ a rychlého média může být pevný disk a paměťový modul, kde rozdíl v rychlosti může činit až tři řády. Jindy může být pevný disk tím „rychlým“ médiem. „Pomalým“ médiem pak může být například obsah získávaný ze sítě.

CAPTCHA

Se používá na webu tam, kde je potřeba rozlišit lidské uživatele od robotů – například při vkládání komentářů, při registraci apod. Důvod, proč se CAPTCHA vůbec používá, je ten, že bez něj by se do různých diskusních fór pomocí spamových robotů dostalo velké množství komentářového spamu, který ve velké míře chrlí některé spamové servery.

CTR (Click Through Rate)

Je poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Čili - kolikrát se musela daná reklama zobrazit, aby na ni někdo kliknul.

CMS (Content Management System)

Systém pro správu obsahu je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

Cookies

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.

Copywriter

Copywriter je specialista, který má za úkol psát čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby nejčastěji spadají texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů.

Dynamické stránky

Internetové stránky s často se měnícím obsahem. Termín se používá i v případě stránek, které se vytvářejí na základě požadavku uživatele - uživatel si nastaví stránku podle svých představ. Každému uživateli se tak může načíst jiná stránka.

Extranet

Rozdíl mezi extranetem a běžnými webovými stránkami je hlavně v tom, že extranety jsou většinou přístupné až po přihlášení, zpravidla obsahují citlivé informace, které nejsou určené pro širokou veřejnost.

Flash

Je grafický vektorový program, momentálně ve vlastnictví společnosti Adobe (dříve Macromedia). Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her.

Flex

Je sada technologií, vytvořená Adobe Systems pro vývoj multiplatformních RIA aplikací (Rich Internet Application) založených na Adobe Flash.

Fulltextové vyhledávání

(Z ang. full – celý, plný a text) je speciální způsob vyhledávání informací v databázích nebo v textových souborech, které jsou obvykle předem připraveny, tj. indexovány, aby bylo možno nalézt libovolné slovo (řetězec znaků) v nejkratším možném čase.

GTPR

Je zkratka z anglického Google Toolbar PageRank. GTPR dosahuje hodnot od 0 do 10 a v podstatě naznačuje jakou mají dané www stránky hodnotu. Poměrně snadno lze dosáhnout hodnocení 4, GTPR 5 mívají středně velké projekty a GTPR 7 už je spíše výjimkou. Mezi nepsanými pravidly je, že rozdíl mezi hodnoceními od 5 nahoru je počet zpětných odkazů.

GUI

Grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně.

Heatmapy

Barevné mapy, které se zobrazí přes sledovanou stránku a svou barevnou intenzitou ukazují místa, kde se například nejvíce kliká myší (nebo podobně - kam se lidé na stránce nejvíce dívají).

HTML

HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Intranet

Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie (TCP/IP, HTTP) jako internet. Je ale „soukromá“. To znamená že je určena pro použití pouze malé skupiny uživatelů (například pracovníci nějakého podniku).

Java

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java.

JavaScript

Se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.

Konverzní poměr

Konverzní poměr, často označovaný jako míra konverze, označuje statistickou pravděpodobnost, že se z návštěvníka stránky stane zákazník.

Landing page

Pojmem Landing page se zpravidla označuje cílová stránka (přistávací stránka), na kterou se uživatel dostává nejčastěji z reklamního odkazu (banner, PPC apod.) Nejčastější landing page bývá homepage webu.

Linkbuilding

Je jedním z tzv. off page faktorů, jejichž využívaní je snaha docílit co nejlepší možné vyhledatelnosti ve vyhledávačích (u nás hlavně Seznam a Google). Linkbuilding je vlastně získávání zpětných odkazů vedoucích na požadovaný web. Počet zpětných odkazů má přímý vliv na hodnocení kvality webu vyhledávačem.

Microsite

Je název pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Hlavní stránka microsite má zpravidla také svou vlastní URL adresu nebo doménu. Vetšinou jsou používány k prezentování specifického okruhu informací - ať již článků, či společností nebo produktů. Hlavní rozdíl microsite oproti hlavní prezentaci je její účel a soudržnost skupiny informací oproti širokému rozsahu hlavní prezentace (např. firemního webu). Většinou se také používá odlišné grafické zpracování, často se neřídí korporátní identitou společnosti.

.NET

.NET („dotnet“ podle anglického dot NET = tečka NET, NET pochází z network, síť) je zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu, která je dostupná nejen pro Web, Windows i Pocket PC. Common Language Infrastructure je standardizovaná specifikace jádra .NET.

Optimalizace pro vyhledávače

Také SEO (Search Engine Optimization) je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje ale i pro běžné, odborné nebo handicapované uživatele.

Oracle

Oracle je systém řízení báze dat (Oracle database management system – DBMS), moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností.

PHP

PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací.

Pop-up

Výraz pop-up se v současnosti používá především pro samostatná „vyskakovací“ okna, které často otevírají (zejména použitím JavaScriptu) různé webové stránky k zobrazování reklamy. Tato praxe je všeobecně pokládána za velmi rušivou a obtěžující pro uživatele; moderní kvalitní webové prohlížeče lze nastavit tak, že zobrazování vyskakovacích oken automaticky blokují.

Podcasting

Jde o zvukové nebo video záznamy, které autor podcastu umísťuje na Internet v podobě souborů (často ve formátu MP3), na které odkazuje na webových stránkách, ale především v uzpůsobeném RSS feedu. Ten pak specializovaný program (zvaný podcatcher nebo podcast receiver) průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova osobního přehrávače.

PPC (Pay Per Click)

PPC (angl. platba za proklik) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip Pay per Click spočívá v tom, že inzerent za reklamu platí až ve chvíli, kdy zaúčinkovala. Inzerent tedy platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Oproti klasickým bannerům nebo jiné plošné reklamě má tu výhodu, že zákazník má přesnou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí jen tolik prokliků, potažmo návštěvníků, kolik chce. PPC reklama je velmi dobře měřitelná a plánovatelná.

Prohlížeč

Prohlížeč (též browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení WWW. Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější webové prohlížeče patří grafické (seřazeny podle počtu uživatelů) Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera a textové Links a Lynx.

Redakční systém

Systém pro správu obsahu (CMS - content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

RSS

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

RIA (Rich Internet Application)

Rich Internet Applications (RIA) se spouští z internetu, ale fungují spíše jako samostatné programy. Umí pracovat s multimédii, generovat grafy, efektivně zpracovávat velké množství dat.

SEO (Search engine optimization)

Také Optimalizace pro vyhledávače je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje ale i pro běžné, odborné nebo handicapované uživatele.

SOAP

SOAP (celým názvem Simple Object Access Protocol) je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí HTTP. Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými službami a poskytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace.

Web 2.0

V podstatě označuje pouze pojmenování pro moderní webové technologie (Flex, AJAX, atp.). Základním principem je web, který se orientuje na zákazníka, zvláště na jeho interaktvitu s ním a jeho zapojením do tvorby obsahu. Většinou se těchto technologií využívá u portálů, které poskytují širokou nabídku informací z různých okruhů.

Web hosting

Je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu (webového prostoru). Díky webhostingu si můžete své webové stránky umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní server.

WYSIWYG

WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. WYSIWYG editory webových stránek umožňují jejich rychlejší tvorbu, aniž by vyžadovaly hlubší znalost jazyka HTML.

XHTML

XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho paralelně pokračuje i vývoj XHTML 2.0.

Zadejte e-mail příjemce:
Vzkaz:
6 + 1 =