O násSlužbyProduktyPortfolioKariéraBlogKontakty

O čem je Corporate Design?

VIZUÁLNÍ  STYL aka CORPORATE  DESIGN

Článek je vhodný pro:

Při tvorbě vizuální stylu Pro menší nebo začínající firmy Studenty VŠ se zájmem o marketingovou komunikaci

 

Rádi se na věci koukáme vcelku nebo spíše z celku. Začneme tedy od toho, že vizuální styl nebo corporate design je jeden z prostředků corporate identity (firemní identity), která má za cíl podporovat jednotné vystupování společnosti, jak navenek, tak i dovnitř.

Kromě vizuálního stylu patří do celkové firemní identity ještě corporate communications a corporate culture.

 

 

V tomto článku rozebereme do detailu část o korporátním designu + článek doplníme o názorné ukázky z vlastní zahrádky.

My o vizuálním stylu rádi říkáme, že je to vlastně takový souhrn grafických pravidel, který začíná u pár logických úvah, které v sobě zahrnují 5 základních pravidel:

Reflexe: vyjadřuje povahu a filosofii firmy - kdo jsme a jací jsme.
Konzistence: grafický design je jednotný ve všech formách komunikace.
Harmonie: požíváme jednotné grafické prvky, které jsou vyvážené. 
Důraz: klademe na jednoduchost a čistotu.
Originalita: jsme rozpoznatelní, zapamatovatelní. Dokážeme se smysluplně odlišit.


Těchto 5 základních bodů potom používáme při tvorbě základních součástek vizuálního stylu, kam určitě patří:


NÁZEV FIRMY/ZNAČKA 


Značka je nejdůležitější součástí vizuálního stylu. Kvalitní značka by měla být jednoduchá a snadno čitelná, výstižně by měla vypovídat o zaměření a cílech firmy, třeba zrovna o SiteOne.

Značka by také měla splňovat estetické nároky. Jedním z dalších důležitých kritérií je pak nadčasovost značky. Jestliže značka podléhá módním trendům, není možné, aby tyto nároky splňovala, a tím odsuzuje sebe i vizuální styl k neúspěchu. Značka je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.

Vzniklé logo a logotyp by měly mít jasné určení pro své použití na různých podkladech a v různých barevnostech. Je dobré definovat i zakázané varianty použití loga - tedy to, jak se logo nesmí používat, aby nenarušilo celkový grafický styl firmy. U loga nezapomeňte na ochrannou zónu.

V našem případe je to: čtverec délky poloviny výšky písmene „S“ a „O“. Ochranná zóna je díky čtvercové vzdálenosti po všech stranách loga stejně velká. A slouží nám skvěle v digitálním i v tištěném použití.

 

FIREMNÍ PÍSMO/A 

Naše a nebo vaše písmo je dalším z hlavních stavebních prvků jednotného vizuálního stylu. Dá se říci, že hned po značce je to nejdůležitější, čím bychom se měli zabývat. Písmo je totiž ve většině případů ten prvek vizuálního stylu, který slouží k předávání důležitých informací.

Písmo by mělo splňovat požadavky, jak estetické, tak technické. Čím je písmo kresebnější, tím snadněji se odliší od jiného, tím hůře se ale čte. Správně vybrané písmo by tedy mělo být kompromisem mezi dobrou čitelností ve všech běžných velikostech - na velkém množství materiálů a tvarovou odlišností od ostatních písem. Nicméně, o něco více důležitější, by měla být čitelnost.

Je také lepší vybírat z písem osvědčených časem, to je totiž zárukou nepodléhání současným módním trendům, a toho, že písmo po pár letech nezačne vypadat nevhodně a zastarale. Doporučujeme pro použití v jednotném vizuálním stylu rozsáhlejší písmové rodiny, která v sobě zahrnuje i patkové a groteskové řezy, popřípadě ještě egyptienku.

Když už jsme u písma - nezapomeňte ani na definování písma, které se používá v dopise, v e-mailu, na webových stránkách apod. 

 

Stejně důležité jako písmo, jsou rozhodně i FIREMNÍ BARVY

Volte takové barvy, které odpovídají zaměření a ideovým postojům vaší firmy.

Barvy musí být snadno rozlišitelné a navzájem harmonizující. Opět platí, stejně jako u písma, že méně je někdy více. Zvolte tedy 1 - 3 základní barvy, ostatní ponechte jako doplňkové, budou se skvěle hodit při zdůraznění informací.

Barvy zapisujeme a rozlišujeme v několika systémech, pro tisk je používáme ve CMYKu, pro zobrazení na monitorech v systému RGB a ještě v systému HEX.

Co se vám dále určitě bude hodit:

Určitě to bude promyšlený systém ikonek, který můžete používat napříč komunikačními kanály, do prezentací, na blog, na webové stránky, klidně i na vizitky. Tento systém by měl být opět v souladu se vším, co už jsme výše uvedli.


Jednotný grafický vizuální styl se vám bude hodit i při tvorbě:

Faktur, objednávek, dodacích listů, smlouv, presales dokumentů, vizitek, 
Firemního dopisu s obálkou, e-mailu včetně podpisu, firemní prezentační šablony,
Propagačních tiskovin: letáky, tištěné reklamy, plakáty, desky, notesy, propisky,
Potisky pro větší kusy: trička, mikiny, auto, rohožka, dveře,
Obaly, dárky, PF přání a cokoliv vás ještě napadne, že chcete mít v souladu s vaší firemní identitou, jak obsahově, tak graficky.


Tohle vše určitě použijete i na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH i na SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Na webu se může jednat o nabídku služeb, produktů, ilustrace na webu nebo odlišení produktů a projektů od těch interních a klientských.

Dále třeba newsletter, blog, mohou to být i reklamní hesla a postupy. Ke všemu z toho určitě budeme potřebovat brandový manuál s jasně stanovenými grafickými pravidly použití.

A držte se ho, vyplatí se vám to.

 

NA ZÁVĚR
Něco málo pro zapálené do tématu, aby to vše zapadlo do zmiňovaného celku:


CORPORATE IDENTITY se skládá z corporate design, corporate communications a corporate culture.


Zatímco corporate design definuje formu corporate identity. Jejím obsahem se zabývá corporate communications (kam patří i marketingová komunikace).

Firemní styl komunikace vám má usnadnit proces obsahového sjednocení a udržování jednotného komunikačního stylu, jak směrem ven (k zákazníkům a klientům nebo široké veřejnosti), tak i směrem dovnitř (k zaměstnancům) - a to samozřejmě v duchu celkové corporate identity.

Styl komunikace tedy berme jako jazyk, sloh, mluvu, vlídnost, laskavost, žoviálnost, odbornost atd. My to máme vše sepsané, popsané a pro všechny přístupné v dokumentu: Tone of voice SiteOne.


V corporate culture, třetí části corporate identity, jsou odpovědi na to: co chceme (jako firma), kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout.

Kultura v sobě obsahuje firemní pravidla, která jsou definována ve směrnicích, nařízeních nebo jiných postupech. Tady můžete využít například předem napsaný postup jednání s obchodním partnery (zákazník, dodavatel, odběratel), chování lidí, kteří přijdou do přímého kontaktu s dodavateli nebo se zákazníky, může to být i představení do telefonu, způsob oblékání, ale i odpovědnost za čistotu v sídle firmy i v jejím okolí apod.

Firemní kultura je naplňována automaticky, nenuceně, spontánně.

Je ovlivněna vnitřní atmosférou uvnitř firmy, která není nikde popsána ani nikým určena, ale podle níž se zaměstnanci chovají. Jedná se především o všeobecné pocity a názory, vnitřní postoje, očekávání a přesvědčení zaměstnanců. Třeba tohle nám v SiteOne jde úplně skvěle, občas to dělají společné snídaně, někdy večírky a teambuildingy, ale hlavně tým odborníků pečlivě lidsky vybraný naší HR manažerkou, Evčou.

Mise (poslání): jde o vyjádření smyslu účelu a existence společnosti. Proč existujeme (proč jsme tehdy firmu založili?), co chceme dělat, co umíme nejlépe, co vše můžeme nabídnout, mluvíme o službách, tak i o řešení nebo výrobcích. Toto určitě doporučujeme definovat konkrétně, na obecné fráze zapomeňte, nefungují. 

Vize: tady jde o představu budoucího ideálního cílového stavu, o jednoduchý popis podoby a cílového výsledku, tzv. žádoucího stavu, kterého chcete pomocí své strategie dosáhnout. Tato vize ale pozor opravdu musí být vložena do strategických cílů společnosti, které jsou definovány podrobně ve specifických cílech firmy, tak aby mohla být vize postupně realizována.Vize je důležitá, protože pomáhá táhnout kolektivu za jeden společný provaz - jedná se o typ vnitřního aktivátoru společnosti.

Cíle: dělíme je na strategické cíle firmy - konkrétní směřování firmy. A na cíle specifické - to jsou konkrétní úkoly firmy (SMART), převedené do akčních (realizačních) plánů. Cíle mají být vždy dostatečně specifické, měřitelné, dosažitelné, realisticky nastavené a definované v čase....

Copyright © 2000‒2021 SiteOne, s.r.o., všechna práva vyhrazena.