O násSlužbyProduktyPortfolioKariéraBlogKontakty

Rok 2021

Rok, kdy se digitalizace byznysu stala realitou

Úvod - náš digitální prostor

Život v pandemii nás bezpochyby posunul zas o kousek blíže k technologiím. Naše komunikace, práce, vzdělávání, ale i nakupování a další běžné činnosti se nyní velmi často odehrávají v onlinu - v digitálním prostoru. A ačkoliv se lišíme v názorech, jak s covidem ne/bojovat a jaké bude vyústění současné krize, jedno je jisté - skokový nárůst významu digitálu v našich životech přetrvá.

Dle Satya Nadelly, CEO Microsoftu, urychlila koronavirová pandemie digitální transformaci o téměř jednu dekádu. Můžeme polemizovat o jak velký posun se jedná, pro náš byznys je však důležité, že očekávání našich uživatelů a zákazníků se zásadně změnilo. Proto bych vám všem rád dodal odvahu a zmínil pár tipů, které ukazují, že digitalizace obchodování a byznysu není práce navíc, ale konkurenční výhoda.

Proč je digitalizace nezbytná pro růst podnikání?

Celosvětová pandemie potvrdila zásadní roli digitálních a jiných technologií při rozvoji byznysu a přežití firem. Bez ohledu na to, v jakém odvětví firma funguje, je potřeba si uvědomit, že digitalizace podnikání není budoucnost, ale realita. Realita, která se dotýká (nebo velmi brzy dotýkat bude) téměř každého typu a odvětví podnikání. Můžete začít s rezervačním systémem, se správou e-shopu nebo se zaměřit na celá digitální řešení. Jedno je ale jisté, podnikání v digitálním prostředí je na vrcholu, ať už chceme nebo ne.

Digitální technologie zažily v posledních letech boom. Už v roce 2019 jsme si užívali výhod online hovorů, e-mailové komunikace, společných chatů. A bylo to moc fajn, byznys jenom rostl, podnikání se dařilo. Ale pak přišel rok 2020 - a to co mělo probíhat roky, se proměnilo za pár dnů, týdnů, měsíců.

Digitalizace podnikání je klíčem k obnovení ekosystému obchodování, který byl vlivem pandemie silně narušen. Podle výzkumu společnosti Dell, 8 z 10 společností urychlilo své programy digitalizace podnikání (průzkum byl proveden u více než 4 000 velkých podniků po celém světě). Zajímavostí je, že 89 % dotázaných uvedlo, že pandemie zvýšila potřebu agilnějšího a škálovatelnějšího IT prostředí.

Vítejte do nového světa. Světa, kde technologie a digitální řešení nejsou volbou, ale základní obchodní strategií, která se jednoznačně prolne do každé části organizace. Digitalizace podnikání nabízí nepřeberné množství příležitostí a jednu nespornou výhodu. Je to možnost sběru dat, také měření, analýza a vyhodnocování. Dohromady jsou to cenné informace, které vedou a povedou k růstu byznysu během i po pandemii.

Měli bychom proto přesunout svou pozornost z tradičního technologického managementu k projektům, díky kterým budou společnosti připraveny na další roky.

Pokud nevěříte, že digitalizace podnikání je krok, který je více než chytré udělat, tak si přečtěte několik vybraných důvodů a získejte náskok i konkurenční výhodu.

Digitalworld


V digitálu čeští zákazníci utratili za rok 2020 o 26 % více než za rok předchozí

 

Češi v loňském roce utratili v online prostředí (hlavně v e-shopech) 196 miliard korun, což je o ¼ více než v roce 2019. Nakupování online je pro české zákazníky typické, ale pandemie koronaviru nastolený trend ještě mnohonásobně posílila. 

Jak říká Tomáš Braveman, nákupní rádce a expert z nákupního srovnávače Heuréka. Zákazníci se museli vlivem pandemie přesunout z tradičních prodejen do e-shopů, proto kladli mnohem větší důraz na kvalitu značky a důvěryhodnost daného obchodníka. Důvěra je chápana, jak v bezpečnosti digitálních řešení, tak ve známosti značky, ale i v hodnocení, které udělují zákazníci po doručení objednávky. Řešení pro platby online se stalo požadavkem tak automatickým, že se bez něj neobešly ani obchody s výdejnou.


Zaměřte se na bezpečnost i dokonalé UX a zákazníci vám dají svou důvěru 


Zákazník očekává totéž, co se mu dostává v kamenné pobočce/prodejně. Pro byznys to může být docela výzvou. Ještě nikdy v dějinách lidstva ale nebylo jednodušší daného očekávání u zákazníků dosáhnout. 

Využívejte online možnosti, zaměřte se na uživatelské cesty, poslouchejte své zákazníky, veďte s nimi diskuzi. Ale hlavně se soustřeďte na to, abyste si své zákazníky hýčkali. Pečujte o ně, dejte jim pocit bezpečí a dejte jim důvod, aby se k vám vraceli. Svou pozornost upřete na UX, kvalitní design stránek, využívejte marketing, remarketing, komunikujte, soutěžte a hrajte se zákazníky hry, posílejte newslettery, točte videa, podcasty, nabízejte informace zdarma. Klientský servis převeďte do online prostředí, najdete tak využití pro všechny kolegy. 

Pro nás (a hlavně pro vedoucí IT oddělení) to znamená, že bychom měli svou pozornost zaměřit na dodržování disciplíny kolem zabezpečení a výkonu. Všichni víme, že když vám zákazník věří, je to extrémně silné obchodní pouto.

Zapojte každého člena svého týmu, digitál mu pomůže být efektivnější


Zapojení kolegů a zajištění práce pro každého člena týmu, tak aby byl jak spokojený, tak pro firmu přínosný, je velmi aktuální téma. Zejména pokud se jedná o stav, kdy většina populace pracuje z domova. Zároveň ale nelze předpokládat, že se do kanceláří vrátí pracovníci v plné míře. Zvýšení produktivity je proto silně spojeno právě s digitalizací procesů. 

Klíčem je zefektivnit práci nejen pro vedoucí segmentů, ale všeobecně se odklonit od manuálních procesů a začít využívat dostupné možnosti digitálu napříč firmou. Zmiňovaným vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení to následně umožní soustředit se na širší obchodní příležitosti a leadership, který firmu podpoří při zavádění změn.

Role digitálu v podpoře byznysu se ukrývá v umožnění vzdálené práce každému jednotlivci, zároveň v poskytování přístupu k technologiím a službám odkudkoliv – to je zásadní předpoklad pro zajištění prostředí, kde zaměstnanci dosahují mnohem vyšší produktivity.

homeoffice


Bezpečnost je nejdůležitější obchodní prioritou


Jak už jsme zmínili výše: když vám zákazník věří, je to extrémně silné obchodní pouto. Jak ale získat důvěru a neztratit ji? 

Bezpečnost je jednou z cest, kterou můžete velmi chytře dosáhnout důvěry zákazníků. Bezpečnost je zároveň nosné téma pro váš celý byznys. Pokud jsou vaše technologie zastaralé, tak vám v byznysu nebudou samotná bezpečností opatření stačit. Zaměřte se proto na nejnovější digitální řešení, implementujte bezpečnostní strategii do všech oblastí, aplikací a řešení bez ohledu na to, jaké služby nebo poskytovatele využíváte. Když se podíváme z nadhledu i s odstupem na práci z domova nebo na jiné, různorodé pracovní modely, tak se dostávají do popředí právě bezpečnostní opatření.

Aby mohly být výsledky digitalizace podnikání skutečně efektivní, měli bychom se obklopit, jak obchodními, tak technologickými partnery, kteří rozumí širším byznysovým cílům a naplňují tyto cíle stabilně a odpovědně.


Posílení obchodních partnerství


Poptávky zákazníků neustále rostou a konkurence v rámci většiny odvětví je tvrdá. Firmy v posledních letech volí strategii vzájemné spolupráce. S cílem dodávat širokou škálu produktů a služeb navazují partnerství s dodavateli a distributory, subdodavateli a specializovanými konzultanty. 

Mezi překážky efektivity řadíme zdlouhavou administrativu a rozsáhlé vedení dokumentace spojené s řízením celého procesu, včetně správy těchto partnerů. Nově jsou k dispozici technologie, které tyto procesy urychlují, může to být systém například OCR pro čtení různých dokumentů včetně osobních dokladů, který zefektivní celý pracovní proces a eliminuje lidskou chybovost vznikající při stereotypní, manuální práci. Proces se rázem stává transparentnější, jasnější a přesnější. Dokonce to může pomoci zaměstnancům být ze dne na den mnohem efektivnější a produktivnější

Bylo by zásadním nedopatřením dávat vždy a pouze přednost obchodním záležitostem před interním vylepšováním systémů. Právě díky budování digitálního procesu a integraci technologií do organizace zůstávají ty nejúspěšnější podniky v čele trhu a dokáží se přizpůsobit budoucím výzvám i partnerstvím. Digitální řízení firmy postupem času vytváří nástroje pro generování časových a zdrojových úspor, potažmo zisků.

byznys

Lepší rozhodnutí v lepším čase

Data, přesněji velké objemy dat, jsou charakteristickým rysem moderní informační společnosti. Umístění analytiky do centra strategie je základem pro dosažení obchodní výhody. S pomocí chytrých analytických nástrojů lze data převést na cenné obchodní informace, které můžete využít ke strategičtějším, mnohem rychlejším a lepším rozhodnutím. Čím hlubší analýzy jsou součástí obchodních operací, tím větší integrace a efekty mohou mít. Inovace v oblasti dat a analytiky neustále rostou a mnoho z nich obsahuje pokročilé funkce. Ty pak  umožňují byznysu na základě získaných dat lépe a rychleji reagovat .

Dobře víme, že je skoro nemožné sledovat naprosto veškerý pokrok a vývoj v oblasti IT, který pomáhá usnadnit digitální byznys, ale pozorné sledování odborníků nebo přímá konzultace s nimi se stává chytrým způsobem, jak si udržet náskok.

Závěrem

V této úvaze o potřebě digitalizace byznysu jsem vycházel i ze svých zkušeností s tématem digitální transformace ve velkých společnostech a mezinárodních korporacích. Článek jsem sepsal hlavně pro lidi, kteří jsou na pozicích a ve firmách, kde jsem působil i já. Budu rád, pokud jste v něm našli kapku inspirace pro digitalizaci vašeho byznysu, vašeho modelu, vaší domény... 


Autor: Robert Lhota

Byznys director SiteOne

Copyright © 2000‒2021 SiteOne, s.r.o., všechna práva vyhrazena.