Perex

Text

Při práci na aplikaci iWatt se vždy můžeme spolehnout na flexibilitu a kreativitu týmu SiteOne. Vždy dokáží přijít s optimálním řešením dané situace a operativně ho realizovat. Zároveň vidíme, že kolegové v SiteOne naší aplikaci vnímají jako “svou” a přistupují k ní s láskou a péčí.

Lukáš Šlehofer

Digital Manager Direactions

in