V SiteOne jsme se pustili do projektu digitalizace výzkumné práce vědkyň a vědců z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie Věd ČR. Tam v rámci Pražského fóra pro romské dějiny roky sbírali a zpracovávali příběhy českých a slovenských Romů a Sintů poznamenaných válkou a nacistickými represemi. My jsme jim poskytli jak technologické řešení digitální prezentace, tak navrhli funkční a odpovídající design.

Badatelé z Pražského fóra pro romské dějiny strávili roky sbíráním dat, která poté potřebovali prezentovat navenek internetovou databází Svědectví Romů a Sintů a jejich osudů během druhé světové války. Projekt, se kterým za námi přišli, nás zaujal nejen díky svou mimořádnou historickou hodnotou, ale také tím, že se od našich jiných zakázek lišil nutností přistupovat k celému zadání s patřičnou citlivostí.

Navrhli jsme nejen technické řešení, ale i zcela nový vizuál

V AV už měli rozpracované vlastní řešení online prezentace, včetně databáze i vizuální podoby. Našim prvním úkolem tak bylo podat klientovi pomocnou ruku při převodu jejich výzkumu do online publikovatelné formy.

Kateřina Čapková, historička a vedoucí řídícího výboru Pražského fóra pro romské dějiny, pak sama shrnula další úrovně databáze: “Projekt je navíc složitý i tím, že má několik vzájemně propojených rovin: abstrakty jsou propojené s glosářem, ale i s mapami, které umožňují vyhledávání. Mapy ale mají samy o sobě velkou výpovědní hodnotu, protože pomocí ikonek ukazují např. místa internace Romů, oblasti na Moravě a na Slovensku, kde se Romové účastnili partyzánského boje, nebo místa úkrytu.”

Prvním krokem po několika úvodních konzultacích bylo nasměrovat klienta trošku jiným směrem. Poptávaná prezentace i technologické řešení totiž podle nás neodpovídaly ohromnému množství skvělé práce, kterou do vědci do výzkumu vložili. Rozhodli jsme se proto rozvinou projekt nejen ve vizuální podobě, ale připravit jej na takovém technologickém řešení, které bude zásadní pro jeho budoucí životnost.

Inspirovali jsme se dobovým tiskem

Projekt jsme postavili na uživatelsky přívětivém CraftCMS (systém pro správu obsahu), ve kterém si sami badatelé mohou v budoucnu jednoduše spravovat obsah, přidávat další zdroje, příběhy a svědectví, a případně snadno vytvářet nové jazykové mutace, jelikož na sebe projekt rychle poutá pozornost i v zahraničí.

Samostatnou kapitolou byl design. Věděli jsme, že si musíme dát maximálně záležet na způsobu, jakým informace podáme - nejen co se srozumitelnosti a inuitivity používání webu týče, ale zároveň takový, který bude důstojně a citlivě reflektovat téma. Proto se náš designérský tým inspiroval dobovým tiskem, který ladí i s používanými fotografiemi. Klasickou novinovou sazbu jsme se přitom snažili citlivě přenést do současnosti, do digitálního prostředí.

Na projektu se dále pracuje a zájem o něj projevili i v zahraničí

Výsledkem naší společné práce s vědkyněmi a vědci z Akademie Věd ČR se tak stala platforma Svědectví Romů a Sintů, která zachycuje příběhy a zkušenosti přeživších z druhé světové války. Díky námi navržené technologii bylo možné spustit web současně - v podstatě bez větších vícenákladů - v češtině i v angličtině.

V současné době se platforma připravuje na další rozvoj: například na rozšíření dalších zatím nezpracovaných příběhů z Česka a Slovenska (zatím obsahuje zhruba polovinu sesbíraných svědectví), ale také dalších evropských zemí, kde za druhé světové války také probíhala genocida Romů a Sintů.

O projektu si již zmínila česká média, například CzechCrunch zde: Holokaust jich přežil jen zlomek. Mrazivá svědectví českých Romů a Sintů ukazuje nová online databáze, ale pozitivní ohlasy přišly rovněž ze zahraničí, kde se jako jedni z prvních o výzkumu a jeho digitální online prezentaci rozhodli napsat v prestižním New York Times.

Podobné projekty jsou třeba, aby se historie neopakovala

V SiteOne nám dělá obrovskou radost využívat naše znalosti a zkušenosti s digitalizací projektů pro dobrou věc. Přinesli jsme zkušenost s tím, jak postavit online platformu, která bude představovat přehlednou a srozumitelnou prezentaci náročného výzkumu. A co dodat? Moc bychom si přáli, kdyby podobnou prezentaci mohlo dostat mnohem více akademických projektů. V čechách máme špičkové vědce a výsledky jejich práce si adekvátní prezentaci bezesporu zaslouží.